Ομιλία με θέμα τον Καρκίνο του Μαστού
10/02/2015
Ομιλία με θέμα τη διατήρηση της γονιμότητας σε γυναίκες με καρκίνο μαστού
25/02/2015

Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι όσο η ηλικία της γυναίκας αυξάνεται, και ειδικά όταν αυτή διανύει την 4η δεκαετία της ζωής της, η διαδικασία της σύλληψης αποκτά όλο και περισσότερα εμπόδια. Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα γυναικεία ωάρια που υπόκεινται σε αλλαγές αλλά και τα ανδρικά σπερματοζωάρια.

Στο επόμενο infographic δίνονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που επηρεάζουν τον αναπαραγωγικό κύκλο ζωής των δύο φύλων, όπως αυτές καταγράφονται ανά δεκαετία!