Παροχή σύγχρονων και ολοκληρωμένων μαιευτικών υπηρεσιών:
  • Παρακολούθηση κύησης
  • Ανώδυνος τοκετός
  • Καισαρική τομή
  • Κύηση υψηλού κινδύνου
  • Πολύδημη κύηση
  • Περίδεση τραχήλου
  • Μαιευτικό υπερηχογράφημα