Παροχή σύγχρονων και ολοκληρωμένων χειρουργικών υπηρεσιών:
 • Διαγνωστική υστεροσκόπηση
 • Υστεροσκόπηση χωρίς αναισθησία (office hysteroscopy)
 • Επεμβατική υστεροσκόπηση
 • Διαγνωστική λαπαροσκόπηση
 • Επεμβατική λαπαροσκόπηση
 • Κοιλιακή ινομυωματεκτομία
 • Λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομία
 • Κοιλιακή ολική ή υφολική υστερεκτομία
 • Λαπαροσκοπική ολική ή υφολική υστερεκτομία
 • Κολπική ολική υστερεκτομία
 • Προσθία και οπισθία κολπορραφία
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση χαλάρωσης πυελικού εδάφους
 • Τοποθέτηση ταινιών ακράτειας ούρων TVT – TOT