• 06/2013-03/2016Εξειδίκευση στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

    Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Γ’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα.
  • 11/2011-03/2014Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) με τίτλο: «Κυήσεις υψηλού κινδύνου»

    Γ’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
  • 02/2008-11/2012Διδακτορική διατριβή (PhD) στη Μαιευτική - Γυναικολογία με θέμα: «Η επίδραση της μετφορμίνης και των αντισυλληπτικών δισκίων στα επίπεδα της αντιπονεκτίνης και ρεσιστίνης ορού σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών»

    Γ’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
  • 10/1996-12/2002Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών