Η Ενδομήτρια Σπερματέγχυση (IUI: IntraUterine Insemination) είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART) για τη θεραπεία της υπογονιμότητας. Είναι η διαδικασία της τοποθέτησης σπέρματος που έχει υποστεί επεξεργασία (καθαρισμός και ενεργοποίηση σπερματοζωαρίων) μέσω του τραχήλου, μέσα στην κοιλότητα της μήτρας. Η διαδικασία IUI παρακάμπτει τον τράχηλο και τοποθετεί σπερματοζωάρια απευθείας εντός της μήτρας, πιο κοντά στις σάλπιγγες, γύρω από το χρόνο της ωορρηξίας. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα ότι περισσότερα σπερματοζωάρια θα πάρουν το δρόμο τους και θα προσεγγίσουν το ωάριο. Στην πράξη, αυτό συνήθως συνδυάζεται με ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερα από ένα ωάρια διαθέσιμα για γονιμοποίηση.